224277094988730
 

COVID INFO

PROMO&CME

  • PROMO&CME

Post-COVID depresija - anketa

Po podacima Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO), u svijetu preko 264 miliona ljudi boluje od depresije.


Ovaj, veoma česti mentalni poremećaj, dramatično utiče na kvalitet života ali i na brojne druge aspekte, kako kod samog pojedica koji od njega boluje, tako i okoline sa kojom osoba ima intrerakciju.


Pandemija COVID-19 je po svemu očekivano pospješila šanse za nastanak depresivnih poremećaja kod osoba koje su bolovale ali takođe i kod onih koje nisu iz brojin razloga. Tu je strah od ishoda bolesti, gubitak posla u pandemiji, finansijska nesigurnost, bolest člana porodice, gubitak prijatelja, karanten i zatvaranje sredina te mnogi drugi.


Vjerovatno je manje poznata činjenica da je nakon pandemije Španske gripe 1918 godine (koja btw. nije nista imala sa Španijom), umor kod osoba te depresivna simptomatologija dovela do gladovanja u Tanzaniji cija je populacija bukvalno bila nesposobna za žetvu.


Sa ciljem utvrđivanja učestalosti subkliničke depresije u našoj populaciji, Promo&CME u saradnji sa Mojom Klinikom provodi PHQ-9 screening test za depresiju.


Popunjavanje testa je anonimno te, po odgovorenim pitanjima, dobijate interpretaciju koja će Vam skrenuti pažnju na eventualnu potrebu za medicinskom konsultacijom. Statistiku te analizu o zastupljenosti depresivnog poremećaja ćemo nakon deset dana objaviti uz komentare odgovarajućih stručnjaka.