224277094988730
 

COVID INFO

PROMO&CME

  • PROMO&CME

Ozbiljnost reinfekcije u usporedbi s primarnom infekcijom

Komentar Prim. dr Emir Talirević:

Kratka studija pokazuje da su reinfekcije kod osoba koje su prebolovale jako rijetke, puno blaže i samo 1% od osoba sa reinfekcijom ima šansu za težom kliničkom slikom dok nije zabilježen smrtni slučaj niti potreba za projemom u intenzivnu njegu.“Katar je imao prvi val infekcija s teškim akutnim respiratornim sindromom koronavirusom 2 (SARS-CoV-2) od marta do juna 2020., nakon čega je otprilike 40% stanovništva imalo detektabilna antitijela protiv SARS-CoV-2. Zemlja je nakon toga imala dva uzastopna vala od januara do maja 2021., potaknuta uvođenjem varijanti B.1.1.7 (ili alfa) i B.1.351 (ili beta).To je stvorilo epidemiološku priliku za procjenu ponovne infekcije.


Koristeći nacionalne, federalne baze podataka koje su prikupile sve podatke vezane za SARS-CoV-2 od početka pandemije (Odjeljak S1 u Dodatnom dodatku, dostupan s punim tekstom ovog pisma na NEJM.org), istražili smo rizik od teške bolest (koja dovodi do hospitalizacije u akutnoj njezi), kritična bolest (koja vodi do hospitalizacije u jedinici intenzivne njege ) i smrtonosna bolest uzrokovana reinfekcijama u usporedbi s primarnim infekcijama u nacionalnoj skupini od 353 326 osoba s polimeraznom lančanom reakcijom (PCR) – potvrđena infekcija između 28. februara 2020. i 28. aprila 2021., nakon isključenja 87.547 osoba s dosijeom vakcinacije.


Primarna infekcija definirana je kao prvi PCR-pozitivan bris. Reinfekcija je definirana kao prvi PCR-pozitivan bris dobiven najmanje 90 dana nakon primarne infekcije.


Osobe s reinfekcijom uparene su s onima s primarnom infekcijom u omjeru 1:5 prema spolu, 5-godišnjoj dobnoj skupini, nacionalnosti i kalendarskom tjednu datuma PCR testa (Slika S1 i Tablica S1 u Dodatku).


Razvrstavanje teškog, kritičnog i smrtonosnog Covid-19 slijedilo je smjernice Svjetske zdravstvene organizacije, a procjene je dalo obučeno medicinsko osoblje kroz pojedinačne preglede grafikona.


Ozbiljnost ponovnih infekcija SARS-CoV-2 u usporedbi s primarnim infekcijama u populaciji Katara.
Od 1304 identificirane reinfekcije, 413 (31,7%) uzrokovano je varijantom B.1.351, 57 (4,4%) varijantom B.1.1.7, 213 (16,3%) virusom "divljeg tipa", a 621 (47,6%) %) su bili nepoznatog statusa (Odjeljak S1 u Dodatku).


Za ponovno zaražene osobe, medijan vremena između prve infekcije i ponovne infekcije bio je 277 dana (interkvartilni raspon, 179 do 315).


Izgledi teške bolesti pri reinfekciji bili su 0,12 puta (95% interval pouzdanosti [CI], 0,03 do 0,31) u odnosu na primarnu infekciju (Tablica 1). Nije bilo slučajeva kritične bolesti kod reinfekcije i 28 slučajeva primarne infekcije (Tablica S3), za omjer izgleda od 0,00 (95% CI, 0,00 do 0,64). Nije bilo slučajeva smrti od Covid-19 pri ponovnoj infekciji i 7 slučajeva primarne infekcije, što je rezultiralo omjerom izgleda od 0,00 (95% CI, 0,00 do 2,57). Šanse za složeni ishod teške, kritične ili smrtonosne bolesti pri reinfekciji bile su 0,10 puta (95% CI, 0,03 do 0,25) nego kod primarne infekcije. Analize osjetljivosti bile su u skladu s ovim rezultatima (Tablica S2).

Reinfekcije su imale 90% manje šanse da dovedu do hospitalizacije ili smrti nego primarne infekcije. Četiri reinfekcije bile su dovoljno teške da dovedu do hospitalizacije u akutnoj njezi. Niti jedan nije doveo do hospitalizacije na intenzivnoj njezi, a niti jedan nije završio smrću.


Reinfekcije su bile rijetke i općenito su bile blage, možda zbog osnaženog imunološkog sistema nakon primarne infekcije.


U ranijim studijama procijenili smo efikasnost prethodne prirodne infekcije kao zaštitu od ponovne infekcije SARS-CoV-22,3 kao 85% ili više. U skladu s tim , za osobu koja je već imala primarnu infekciju, rizik od teške reinfekcije je samo približno 1% rizika da prethodno neinficirana osoba ima tešku primarnu infekciju.


Potrebno je utvrditi traje li takva zaštita od teške bolesti pri reinfekciji duže, analogno imunitetu koji se razvija protiv drugih sezonskih “prehlade” koronavirusa,4 koji izazivaju kratkoročni imunitet protiv blage reinfekcije, ali dugotrajni imunitet protiv teže bolesti s reinfekcijom. Da je to slučaj sa SARS-CoV-2, virus (ili barem varijante koje su do sada proučavane) mogao bi prihvatiti benigniji obrazac infekcije kada postane endemski.”


Studiju možete pročitati ovdje.

Recent Posts

See All