224277094988730
 

COVID INFO

PROMO&CME

  • PROMO&CME

Ovlaštene laboratorije u BiH koje vrše testiranje SARS-COV-2 virusa i koje posjeduju ISO standarde

Federacija BiH


PCR detekciju SARS-CoV-2 virusa (COVID-19) mogu obavljati samo laboratoriji zdravstvenih ustanova koji su verificirani od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Za obavljanje predmetne djelatnosti od strane Federalnog ministarstva zdravstva do sada su verificirani:


  • Klinički centar Univerziteta Sarajevo

• Univerzitetski klinički centar Tuzla


• Sveučilišna klinička bolnica Mostar


• Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo


• Kantonalna bolnica Zenica


• Opća bolnica Tešanj


• Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“ Bihać


• Privatna Zdravstvena ustanova “Alea“ Dr Kandić Sarajevo


• PZU Plava poliklinika Tuzla


• PZU „Eurofarm-Centar-Poliklinika„ Sarajevo


• PZU Privatni mikrobiološko parazitološki laboratorij Sarajevo


• Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje „Nalaz“, Sarajevo


• PZU Poliklinika i Dnevna bolnica „Dr. Al-Tawil“


  • Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Akreditacija BAS EN ISO 17025-2006. Akreditiran je za molekularno-biološka ispitivanja (područje LI 19) prema BAS EN ISO 17025-2006 (potpodručje LI 19.2 - Molekularno dijagnostički pregled u veterini, Certifikat o akreditaciji LI-43 -01, dostupno na: http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Certifikati/LI/Certifikat-LI-43-01.pdf).

Ova laboratorija je završila postupak obnove akredatacije u skladu sa 17025:2018, te su podaci o istom dostupni na web stranici BAS EN ISO http://www.bata.gov.ba


Trenutno rade i komercijalna testiranja, a izvještaj o analizi (tzv. nalaz) izdaje se dvojezično (bosanski i engleski) unutar 24h od prijema odgovarajuceg uzorka na analizu. Više informacija na http://vfs.unsa.ba/web/index.php/info/vfs-vijesti/1707-informacija-o-testiranju-na-covid-19-na-veterinarskom-fakultetu-univerziteta-u-sarajevu


Više informacija o verificiranim laboratorijama za PCR testiranje na COVID-19 u Federaciji BIH na: https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/252/verificirane-laboratorije-za-pcr-testiranje-na-covid-19-u-fbih
Republika Srpska


1) Za oblast mikrobiologije (PCR – tehnika):


JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske,

JZU Univerzitetska bolnica Foča,

JZU Bolnica „ Sveti Vračevi“ Bijeljina,

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske; akreditacija BAS EN ISO 17025; i posjeduje kontrolu kvaliteta iz Njemačke i

JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj, usluge testiranja na COVID-19 u komercijalne svrhe.

2) Za oblast biohemije/imunologije (serološko testiranje na antitijela na COVID-19. IgG i IgM):


Laboratorije javnih zdravstvenih ustanova-bolnica,

JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske i

Laboratorije privatnih zdravstvenih ustanova

Brčko distriktLaboratorij Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge - Pododjeljenja za javno zdravstvo

Laboratorij JZU „ Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH

PZU Poliklinika dr Pajić Medical Brčko distrikt BiH-P.J. "Laboratorija za mikrobiologiju i virusologiju"

PZU Laboratorija "Biomedica" Brčko


Recent Posts

See All