224277094988730
 

COVID INFO

PROMO&CME

 • PROMO&CME

Šta treba znati o imunodeficijenciji i riziku od COVID-19

Ljudi koji žive s primarnom ili sekundarnom imunodeficijencijom mogu biti zabrinuti zbog svojih rizika tokom pandemije. To uključuje rizike od zaraze koronavirusom (SARS-CoV-2) od druge osobe i težeg toka COVID-19 (bolesti koju uzrokuje).Ako imate jednu od više od 400 vrsta primarne imunodeficijencije, u većem ste riziku od infekcije od zdravih ljudi.


Oni sa sekundarnom imunodeficijencijom, kada je imunološki sistem ugrožen zbog vanjskog faktora, poput bolesti ili lijekovi, također mogu imati povećan rizik od infekcija.Šta je imunodeficijencija ?

Imunodeficijencije povećavaju sklonost infekcijama. One mogu biti sekundarne ili primarne; sekundarne su češće.


 • Sekundarne imunodeficijencije:

Uzroci su neimunološke sistemske bolesti (npr. dijabetes, pothranjenost, infekcija HIV–om) i imunosupresivna terapija (npr. kemoterapija, radioterapija). Sekundarne imunodeficijencije se također javljaju kod teško bolesnih, starijih osoba ili hospitaliziranih bolesnika. Dugotrajna i teška bolest može oslabiti imunološki odgovor; oštećenje je često reverzibilno ako se bolest izliječi. Isto tako, imunitet slabi sa starenjem.


Imunodeficijencija može biti posljedica gubitka serumskih proteina (osobito IgG i albumina) bubrezima u sklopu nefrotskog sindroma, preko kože kod teških opeklina ili dermatitisa, ili preko probavnog trakta kod enteropatija. Enteropatija također može voditi k gubitku limfocita rezultirajući limfopenijom. Ovi poremećaji mogu nalikovati nedostatku B i T stanica. Liječenje treba usmjeriti na osnovni poremećaj, dijeta bogata srednje–dugo lančanim masnim kiselinama može smanjiti gubitak imunoglobulina i limfocita preko probavnog sustava te biti od značajne koristi.


 • Primarne imunodeficijencije:

Ovi su poremećaji genetski određeni; mogu se javiti samostalno ili kao dio sindroma. Opisano ih je >100, a raznovrsnost unutar svakog poremećaja može biti znatna. Molekularna osnova za više od polovice poremećaja je poznata. Primarne imunodeficijencije se u pravilu javljaju u dojenačkoj dobi i djetinjstvu kao izrazito česte (ponavljajuće) ili neuobičajene infekcije. Oko 80% bolesnika prilikom prvog pojavljivanja je mlađe od 20 godina; zbog toga što je prijenos često vezan za X kromosom, 70% su muškarci. Sveukupna učestalost simptomatske bolesti je oko 1/10.000 ljudi.


Primarne imunodeficijencije su svrstane prema glavnoj komponenti imunološkog sistema koja je nedostatna (deficijentna), ne postoji ili je defektna: B stanice (ili Ig), T stanice, prirodnoubilačke stanice (NK), fagocitne stanice ili komplement. Obzirom da je sve više informacija dostupno, podjela imunodeficijencija prema njihovim molekularnim defektima može biti korisnija.


 • B–stanični nedostatak koji uzrokuje manjak Ig i antitijela, čini oko 50 do 60% primarnih imunodeficijencija. Smanjen je serumski Ig i titar antitijela, što povećava sklonost infekcijama s inkapsuliranim gram–pozitivnim bakterijama. Najčešći B–stanični nedostatak je selektivni nedostatak IgA. Ostali poremećaji su opća varijabilna imunodeficijencija, hiper–IgM sindrom, prolazna hipogamaglobulinemija dojenčadi i X– vezana agamaglobulinemija.


 • T–stanični nedostatak čini oko 5 do 10% primarnih imunodeficijencija a povećava sklonost virusnim i gljivičnim infekcijama, drugim oportunističkim i mnogim uobičajenim patogenima. T–stanični poremećaji također uzrokuju nedostatak imunoglobulina zato što su B i T stanice imunološkog sistema međusobno ovisne.

Imunodeficijencija i rizik od COVID-19

Globalna zajednica okupila se kako bi pokušala bolje razumjeti kako COVID-19 može utjecati na ljude koji žive s imunodeficijencijom. Rizik od komplikacija može biti različit, ovisno o vrsti imunodeficijencije.


Primarna imunodeficijencija

Postoje mnogi oblici primarne imunodeficijencije i oni imaju različite vrste i nivoi supresije imunosti. Uopšteno govoreći, do sada prikupljene informacije pokazale su da ljudi s ovim stanjima nisu u većem riziku da dožive teški COVID-19.


Iako se ne smatra da je primarna imunodeficijencija faktor rizika bilo za oboljevanje ili lošiji tok COVID-19, važno je otkriti vaš individualni rizik.


Postoji određena zabrinutost da bi djeca koja su oslabljena imunitetom mogla biti u većem riziku od infekcije i bolesti. Zabrinjava to što ovi pacijenti možda neće imati isti odgovor na antitijela i moći će se boriti protiv infekcije kao i odrasli ili zdravi ljudi.


Međutim, Međunarodna organizacija pacijenata za primarne imunodeficijencije priznaje da je potrebno više podataka za razumijevanje COVID-19 kod osoba s primarnom imunološkom insuficijencijom. Da bi razumjeli lični rizik, pacijenti se potiču da razgovaraju sa svojim ljekarima.


Sekundarna imunodeficijencija

Postoji mnogo razloga zbog kojih ljudi mogu imati sekundarnu imunodeficijenciju. To može uključivati ​​upotrebu određenih lijekova, rak (limfomi i leukemije), liječenje zračenjem ili hemoterapijom, neuhranjenost, poremećaj upotrebe alkohola i starije osobe.


Oni koji žive s određenim vrstama sekundarnih imunoloških nedostataka mogu imati povećani rizik od komplikacija. Na primjer, jedno istraživanje pokazalo je da bi ljudi s leukemijom ili limfomom mogli imati lošiji ishod od COVID-19.


COVID-19 je nova bolest, podaci se još uvijek prikupljaju, a druga stanja koja nisu navedena mogu također biti povezana s povećanim rizikom.


CDC je također naveo stanja za koja „može“ postojati povećani rizik od teške bolesti od COVID-19. To uključuje boravak u imunološki oslabljenom stanju (s oslabljenim imunološkim sistemom) od transplantacije krvi ili koštane srži, imunološkim nedostacima, HIV-om, upotrebom kortikosteroida ili upotrebom drugih lijekova koji oslabljuju imunitet.


Kod ljudi koji primaju biološke lijekove koji mijenjaju imunološki sistem, većim dijelom nije došlo do povezanosti s teškim tokom COVID-19. Važan faktor u ograničavanju rizika je održavanje temeljnih stanja dobro kontroliranim (kao što je izbjegavanje pogoršanja ). Razgovarajte sa svojim ljekarom o vašem individualnom riziku.


Groznica može biti ponavljajući znak određenih oblika primarne ili sekundarne imunodeficijencije.


Iz tog razloga se neki ljudi možda žele testirati se na COVID-19 ako imaju temparaturu ili bilo koje druge znakove ili simptome. Negativan rezultat testa može pomoći u izbjegavanju nepotrebne izolacije ili karantene za sumnju na infekciju.


Pacijenti bi trebali zatražiti od svojih ljekara da utvrde da li njihova bolest ili stanje ili lijekovi koje uzimaju za liječenje bolesti potiskuju imunološki sistem.Tretmani imunodeficijencije i COVID-19

Preporučuje se da pacijenti koji žive s primarnom i sekundarnom imunodeficijencijom nastave s redovnim liječenjem, osim ako njihovi ljekari ne daju upute za promjenu.


To uključuje one pacijente koji:


 • se liječe od raka

 • Primaju imunosupresivnu ili imunomodulatornu terapiju

 • Imaju komplikacije na srcu ili plućima

 • Dobili su solidnu transplantaciju organa

 • Imaju oštećenja organa

 • Primili su matične ćelije ili gensku terapiju

Pacijenti mogu biti zabrinuti oko toga da određeni tretmani za primarnu imunodeficijenciju. Zamjenska terapija imunoglobulinom (Ig) ne pruža nikakvu zaštitu protiv COVID-19.Ako se smatra da ste izloženi većem riziku od COVID-19, jer imate druge faktore rizika, vaši ljekari mogu dati posebne upute. To može značiti promjenu lijekova ili doziranja. To bi moglo uključivati ​​i strože postupanje sa fizičkim distanciranjem i druge načine sprečavanja infekcije, poput higijene ruku i nošenja maski.


Često postavljena Pitanja

1. Da li bi ljudi sa primarnom i sekundarnom imunodeficijencijom trebali dobiti vakcinu COVID-19?

Stručnjaci iz Fondacije za imunološki deficit smatraju da osobe s primarnom imunodeficijencijom trebaju biti vakcinisane protiv COVID-19. Smatra se da postoji šansa da neki ljudi s primarnom imunodeficijencijom možda nemaju isti nivo imunološkog odgovora kao zdravi ljudi.


Međutim, o tome još nema dovoljno podataka koji bi se mogli sa sigurnošću znati. Čak i ako se utvrdi da je određena vakcina manje efikasna, ono će i dalje pružiti određeni nivo imuniteta od COVID-19. Određeni imunitet protiv koronavirusa je bolji nego nikakav.


Ljudi koji imaju bilo kakav razlog da misle da mogu imati alergijsku reakciju na COVID-19 vakcinu, trebali bi razgovarati sa svojim alergologom ili imunologom. Može se preporučiti da se vrši supervizija pacijenta više od pola sata kako bi bili sigurni da neće doći do alergijske reakcije.


2. Koji ljudi s imunološkim nedostatkom mogu biti izloženiji riziku od teškog slučaja COVID-19?

Osobe s primarnim imunološkim nedostatkom trebaju razgovarati sa svojim ljekarom o vlastitom riziku.


CDC je uključio stanje s oslabljenim imunitetom (s oslabljenim imunološkim sistemom) nakon transplantacije čvrstih organa kao riziku od ozbiljnije bolesti od COVID-19.


Uslovi koji mogu biti povezani sa povećanim rizikom od teške bolesti od COVID-19 uključuju bolovanje u imunološkom stanju od transplantacije krvi ili koštane srži, imunološki nedostaci, HIV i upotrebu kortikosteroida ili drugih lijekova koji oslabljuju imunitet.


3.Postoji zabrinutost da bi oni koji imaju komplikacije na plućima ili respiratornom sistemu mogli biti u većem riziku.


Ljudi koji imaju komplikacije za koje se zna da su u većem riziku trebaju biti oprezni kako bi izbjegli infekciju.4.Da li je sigurno da ljudi sa imunološkim nedostacima dobiju bilo koju vrstu vakcine?

Tri vakcine odobrena za hitnu upotrebu u Sjedinjenim Državama (proizvedena od strane Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson) nisu žive vakcine. Žive vakcine mogu biti kontraindicirana kod osoba s imunološkom supresijom. Trenutno se smatra da, uglavnom, ljudi koji imaju primarne ili sekundarne poremećaje imunodeficijencije mogu dobiti bilo koju od dostupnih mRNA vakcina.


Ne postoji zabrinutost da bi došlo do neželjene reakcije, već da ljudi s ugroženim imunološkim sistemom možda neće imati isti snažan odgovor na antitijela. Međutim, potrebno je više podataka, a primanje vakcine i dalje će dati određeni nivo imuniteta..


Kako ostati siguran?

Neki ljudi koji žive s imunodeficijencijom već poduzimaju mnoge mjere predostrožnosti kako bi izbjegli infekcije.


Korisni su opći savjeti za izbjegavanje COVID-19, uz nekoliko dodataka:


 • Izbjegavajte bliski kontakt s ljudima koji ne žive u istom domaćinstvu.

 • Izbjegavajte kontakt ili se udaljite od osobe koja ima respiratornu infekciju, groznicu ili kašalj u krugu od 6 metara.

 • Izbjegavajte kontakt s drugima (rukovanje, poljupci, zagrljaji).

 • Ako je nemoguće izbjeći osobu koja može imati respiratornu infekciju, zamolite je da pokrije kašalj i kihanje i često pere ruke.

 • Koristite sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola ako sapun / voda nisu dostupni.

 • Često perite ruke (svaki sat ako je potrebno).

 • Nosite masku koja pokriva nos i usta.


Pandemija COVID-19 stresna je za ljude koji žive sa oslabljenim imunološkim sistemom. Iako je još uvijek potrebno mnogo više informacija, stručnjaci mogu dati prijedloge na temelju onoga što je sada poznato. Većini ljudi se preporučuje nastavak liječenja svog stanja redovnim lijekovima tokom pandemije.


Ljudi koji žive sa složenim medicinskim stanjima trebali bi i dalje biti oprezni u izbjegavanju infekcije i biti u toku sa rizicima u svom lokalnom području.Reference : 1. Office of Science (OS), Office of Genomics and Precision Public Health. Primary immunodeficiency (PI). Updated April 17, 2020.

 2. Marcus N, Frizinsky S, Hagin D, et. al. Minor clinical impact of COVID-19 pandemic on patients with primary immunodeficiency in Israel. Front Immunol. 2021 Jan 14;11:614086. doi:10.3389/fimmu.2020.614086

 3. Ballow M, Walter J. COVID-19 update & treatment options: an IDF forum. Immune Deficiency Foundation. Updated Jan 21, 2021.

 4. The International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies. COVID-19 and PIDs FAQs. Updated Feb 12, 2021.

 5. Singh S, Singh J, Paul D, Jain K. Treatment of acute leukemia during COVID-19: focused review of evidence. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2021;S2152-2650(21)00004-5. doi:10.1016/j.clml.2021.01.004.

 6. Centers for Disease Control and Prevention. People with certain medical conditions. Updated Mar 15, 2021.

 7. Burrage DR, Koushesh S, Sofat N. Immunomodulatory drugs in the management of SARS-CoV-2. Front Immunol. 2020;11:1844. doi:10.3389/fimmu.2020.01844.

 8. Shields AM, Burns SO, Savic S, Richter AG; UK PIN COVID-19 Consortium. COVID-19 in patients with primary and secondary immunodeficiency: the United Kingdom experience. J Allergy Clin Immunol. 2020;S0091-6749(20)32406-4. doi:10.1016/j.jaci.2020.12.620.

 9. Centers for Disease Control and Prevention. Interim clinical considerations for use of mRNA COVID-19 vaccines currently authorized in the United States. Updated Feb 10, 2021.

 10. http://www.msd-prirucnici.placebo.hr/msd-prirucnik/imunologija-i-alergije/imunodeficijencije