COVID INFO

PROMO&CME

  • Prim. Dr Emir Talirević

Koliko dugo je pacijent sa COVID-19 infektivan?

Piše : Prim. Dr Emir Talirević


Najčešće pitanje koje pacijent sa COVID-19 postavlja nama ljekarima jeste do kada je infektivan i kada prestaje biti prijetnja svojim ukućanima.

Kako je napredovalo naše znanje, tako su se mijenjale i preporuke. Na samom početku pandemije, infektivnost smo definisali negativnim ponovnim PCR testom. Međutim, vrlo brzo, pokazalo se da veliki broj pacijenata dosta dugo može imati RNA materijal SARS-CoV2 koji ne predstavlja živi virus sposban za replikaciju te kao takav nije infektivan.Slična saznanja se uklapaju i za ranije ispitane viruse. Retrospektivne studije su pokazale, da uprkos činjenici da preko 28% pacijenata može imati RNA virusa u svome PCR uzroku čak i do 40 dana od početka bolesti, replikacija virusa nije zabilježena na stanicama u kulturi nakon 8 dana kliničke bolesti. Ili prevedeno na jezik običnih gradjana, vrlo je mala vjerovatnoća da možete nekoga zaraziti nakon 8 dana trajanja vaše bolesti. Sa tim u vezi, preporuka da trajanje izolacije traje 10 dana od početka kliničkih znakova bolesti je sasvim u skladu sa naučnim opažanjima. Eventualno pozitivan PCR test nakon ovoga perioda ne označava prisustvo živog virusa sposobnog za infekciju ili replikaciju.

921 views

Recent Posts

See All